Privatlivspolitik

Sidste revision: 25. maj 2018

INDLEDNING

Casinodanmark.net ( “Virksomheden”), tilbyder et globalt netværk af indholdsrigt internet, mobile og sociale sider, inklusive bruger erhvervelse og indkøb af medier (herunder betalt søge-, display-, mobile og sociale annoncer), optimering af indhold (herunder søgning med nøgleord, optimering af off-page og on-page) samt tilknyttede programmer både på nettet og i det mobile økosystem (herunder gennem websites eller mobile apps der drives af virksomheden – samlet kaldet ”Ydelserne”).

Virksomheden føler sig i meget stor grad forpligtet til at beskytte slutbrugernes (“Bruger(e)”, “du/dig” eller “din/dit/dine”) forventninger om databeskyttelse. Vi har derfor indført denne privatlivspolitik som beskriver vores praksis angående databeskyttelse, herunder hvordan vi indsamle, bruger, videregiver og beskytter dine personlige oplysninger, samt hvilke rettigheder du hat mht. dine personlige oplysninger.

I denne privatlivspolitik kan du finde ud af:

 • HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?
 • MINDREÅRIGE
 • HVORDAN BRUGER VI DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER?
 • MARKEDSFØRING
 • HVEM DELER VI OPLYSNINGERNE MED?
 • INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER
 • TREDJEPART SPORINGSTEKNOLOGIER
 • TREDJEPARTS YDELSER
 • OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
 • DINE RETTIGHEDER
 • HVORDAN VI SIKRER DINE OPLYSNINGER
 • ÆNDRINGER TIL PRIVATLISPOLITIKKEN
 • HVOR VI KAN KONTAKTES

 

Vi opfordrer dig til at læse vores privatlivspolitik igennem meget nøje og bruge den til at tage informerede beslutninger. Gennem at besøge eller interagere med virksomhedens websites, mobile apps eller andre online ejendele, eller ved at besøge eller interagere med tredjeparters websites, mobile apps eller andre online ejendele der benytter vores ydelser, er du hermed indforstået med denne privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål (eller kommentarer) vedrørende denne privatlivspolitik, så er du velkommen til at sende dem til vores ansvarlige for databeskyttelse (Data Protection Officer) på [email protected].

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamle to typer oplysninger fra vores brugere:

 • Personlige oplysninger 

Den første type oplysninger er oplysninger som identificerer eller rimeligt kan identificere et individ med lidt anstrengelse (”Personlige oplysninger”). Personlige oplysninger der indsamles kan bestå af følgende:

 • Kontaktinformationer: du kan frivilligt give os visse kontaktinformationer, såsom dit fulde navn og din e-mailadresse.
 • Frivillige oplysninger: Vi indsamler også oplysninger som du giver os frivilligt. Fx når du svarer på kommunikationer fra os, kommunikerer med os via e-mail eller deler yderligere oplysninger om dig selv ved at benytte ydelserne, såsom chat-funktionen og spil.
 • Oplysninger om enheden: Vi indsamler bestemte typer forbindelsesdetaljer og -oplysninger mht. din enhed, software eller hardware som kan identificere dig, såsom: enhedens unikke identifikatorer (fx UDID, IMEI, MAC-adresse), browser-fingeraftryk, IP-adresse og geo-lokaliseringsdata.
 • Sociale netværk: Når du frivilligt beslutter at tilmelde dig gennem din sociale netværkskonto (fx din konto hos Facebook), har vi adgang til grundlæggende oplysninger fra din sociale netværkskonto, såsom dit navn, din fødselsdag, profilbilleder og venneliste samt oplysninger som du har gjort offentligt tilgængelige på kontoen.
 • Yderligere, når du bruger ydelserne, kan du være i stand til at ”invitere en ven” til at benytte ydelserne gennem dit sociale netværk. Hvis denne person accepterer din invitation, kan vi opnå personlige oplysninger fra vedkommende såsom: navn, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdag. Vi vil bruge de personlige oplysninger til de formål der er fremsat her og vi videregiver kun disse oplysninger til tredjeparter som beskrevet i denne privatlivspolitik.
 • Oplysninger vi indsamler fra tredjeparter: Vi indsamler personlige oplysninger fra tredjepart serviceudbydere, såsom oplysninger om din kredithistorik fra kreditbureauer og andre finansielle oplysninger som er relevante for leveringen af ydelserne, samt oplysninger der er indsamlet for at kunne verificere din identitet og forhindre bedragerisk og ulovlig aktivitet.
 • Ikke-personlige oplysninger

Den anden type oplysninger er uidentificerede og ikke-identificerbare oplysninger vedrørende en bruger eller brugere, og som kan gøres tilgængelige eller blive indsamlet via brugerens anvendelse af ydelserne (”ikke-personlige oplysninger”).

Ikke-personlige oplysninger der er blevet indsamlet, består af tekniske oplysninger og aggregerede brugsoplysninger, og de kan bl.a. indeholde brugerens operativsystem, type browser, skærmopløsning, browser og tastatur-sprog, brugerens ’klik-strøm’ og aktiviteter på ydelserne, hvor lang tid brugeren besøgte ydelserne og dertil knyttede tidsstempler osv.

For at undgå enhver tvivl betragtes alle ikke-personlige oplysninger, der er forbundet eller linket til personlige oplysninger, som personlige oplysninger så længe denne forbindelse eller dette link findes.

Typer af ikke-personlige oplysninger som vi indsamler fra eller om dig:

 • Tekniske oplysninger: For at kunne forbedre funktionaliteten af ydelserne og for at give dig en bedre brugeroplevelse, indsamler vi tekniske oplysninger der transmitteres af din enhed, inklusive visse oplysninger om software og hardware (fx hvilken type browser og hvilket operativsystem din enhed bruger, foretrukket sprog, adgangstid og domænenavn for den website hvorfra du linkede til ydelserne osv.). Disse oplysninger inkluderer også anonyme online-identifikatorer, såsom Google Advertising ID og IDFA.
 • Oplysninger om enhed og app– denne kategori inkluderer enhedens type og model, systemsprog, enhedens operativsystem (fx Android eller iOS), SDK version, navnet på mobiltelefonselskabet, mobile browsere der er installeret på enheden (fx Chrome eller Safari), app-historik og brugsoplysninger (fx oplysninger om apps der kører eller er installeret på enheden), oplysninger om downloads og installationer af mobile applikationer samt oplysninger om in-app-hændelser (fx in-app-køb) og anonyme identifikatorer der er tildelt din enhed, fx dens iOS identifikator for Advertising (IDFA), Google Advertising ID eller andre typer af identifikatorer for enheden.
 • Lokalitets-oplysninger – vi indsamler oplysninger om din generelle lokalitet (fx by og land). Vi kan fx bruge IP-adressen til at identificere din generelle placering. Disse oplysninger fortæller os ikke præcis hvor din enhed befinder sig. Disse oplysninger sendes som en normal del af internettrafik. Dertil indsamler vi underforståede oplysninger om placering der gør det muligt for os at udlede at du enten er interesseret i et sted er befinder dig på stedet. Disse oplysninger fortæller os faktisk ikke præcis hvor din enhed befinder sig.
 • Annonce-oplysninger– denne kategori inkluderer oplysninger om hvilke online annoncer og personliggjort indhold vi har ydet (eller forsøgt at yde) dig. Det er blandt andet hvor mange gange en annonce er blevet vist til dig, hvilken side annoncen vistes på, om du så den, klikkede på den eller på anden måde interagerede med annoncen, historik for annonce.engagement, og om du besøgte annoncørens website, downloadede en app eller købte det produkt eller den ydelse der blev annonceret for.
 • Log- og analytik-oplysninger: vi indsamler oplysninger om din brug af ydelserne, såsom brug af applikationen, logfiler, bruger-aktivitet (fx henvisnings-URL, sete sider, tid brugt på bestemte sider, online-browsing, klik, handlinger osv.), tidsstempler, advarsler, osv. Disse oplysninger indsamles for blandt andet at udføre fejlfinding og finde problemer samt for at udføre undersøgelser og analyser om brugen af ydelserne.
 • Andre anonyme oplysninger: Vi kan anonymisere eller af-identificere de indsamlede oplysninger fra ydelserne eller fra andre kilder således at oplysningerne ikke i sig selv kan identificere dig personligt. Vores brug og videregivelse af den slags aggregerede eller af-identificerede oplysninger er ikke underlagt begrænsningerne i denne privatlivspolitik, og vi kan videregive dem til andre uden begrænsninger og til ethvert formål, fx til annoncering eller markedsføring.

MINDREÅRIGE

Ydelserne er ikke designet eller rettet mod personer under 18 år eller personer der er under den aldersgrænse hvor de har ret til at give tilladelse til at bruge ydelserne i en jurisdiktion, hvad end der er højest (”myndighedsalderen”). Hvis du ikke er myndig, skal du ikke downloade eller bruge ydelserne eller give os nogen personlige oplysninger.

Vi forbeholder os retten til at få adgang til og verificere alle personlige oplysninger vi indsamlede fra dig. Skulle vi blive opmærksomme på en bruger, som ikke er myndig, og som har delt oplysninger, kan vi kassere disse oplysninger. Hvis du har nogen grund til at mene at en mindreårig har delt oplysninger med os, så kontakt os på [email protected].

HVEM DELER VI OPLYSNINGERNE MED?

Vi udlåner, sælger eller deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter (”Modtagere”), undtagen som beskrevet i denne privatlivspolitik. Personlige oplysninger bliver kun videregivet til modtagere i den udstrækning det er krævet til særlige formål som angivet i denne privatlivspolitik.

Vi deler personlige oplysninger med enhver af følgende modtagere:

 • Vores kunder som bruger vores ydelser på deres online ejendele (fx websites og mobile apps). Det inkluderer vores kunder hvis websites eller apps du har besøgt, samt annoncører hvis websites eller apps du har besøgt. Vi deler oplysninger om hvordan du har interageret med sådanne websites eller apps.
 • Selskaber inden for koncernen og andre søsterselskaber
 • Underleverandører og tredjepartsudbydere samt deres underleverandører, der som et eksempel inkluderer (men ikke er begrænset til) cloud-computervirksomheder, markedsførings-søsterselskaber, ydelser til bekræftelse af identitet og forhindring af bedrageri, og andre der verificerer data
 • Revisorer, kontrahenter eller rådgivere for enhver af virksomhedens forretningsprocesser
 • Til enhver tredjepart der undersøger, opdager eller forhindrer bedragerisk eller ulovlig aktivitet (fx statslige myndigheder, politiet, banker eller andre efterforskende organisationer
 • Licens-myndigheder, statslige og regulatoriske organer i overensstemmelse med gældende love og forordninger, og
 • Potentielle købere eller investorer i hvert af de selskaber der er inden for koncernen, eller i tilfælde af en selskabstransaktion (fx salg af en betydelig del af vores forretning, en sammenlægning, omorganisering, konkurs, konsolidering eller frasalg af aktiver eller overførsel af disse inden for driften) i relation til hvert af de selskaber der er inden for koncernen ( i så fald det opkøbende selskab eller erhverver som vil overtage rettighederne og forpligtelserne som beskrevet i denne privatlivspolitik).

Ud over de formål der er anført i denne privatlivspolitik, så deler vi personlige oplysninger med de modtagere med følgende formål for øje:

 • Opbevaring af oplysninger for os, fx ved at bruge cloud-computervirksomheder
 • Behandlingen af sådanne oplysninger der hjælper os med vores forretning (fx behandling af betaling og dine deponeringer, bekræftelse af adgang, revision af vores drift, opdagelse og forhindring af bedragerisk eller ulovlig aktivitet osv.)
 • Udførelse af undersøgelser, teknisk diagnosticering eller analyser (såsom geo-lokalisering)
 • Kommunikation af målrettet reklame samt salgsfremmende og informative materialer i overensstemmelse med vores markedsføringspolitik (se nedenfor under ”Markedsføring”) og
 • Når som helst vi i god tro føler at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder eller lovlige krav, gennemtvinge vores politik (inklusive vores brugeraftale og privatlivspolitik), beskytte vores sikkerhed og andres sikkerhed samt for at undersøge eller forhindre bedrageri, af sikkerhedsårsager eller for at hjælpe os med ethvert andet relateret teknisk problem.

OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

Da vi driver virksomhed globalt, kan det være nødvendigt at overføre dine personlige oplysninger til lande uden for den Europæiske Union. Databeskyttelsen og andre love i disse lande er måske ikke så omfattende som i den Europæiske Union.

Vi gør det bedste vi kan for at sikre at dine personlige oplysninger er beskyttet i henhold til vores privatlivspolitik, gennem kontraktmæssige midler (såsom at benytte de standard kontraktklausuler der er godkendt af de relevante regulatorer for dataoverførsel) eller med andre midler (såsom at sikre at den jurisdiktion pålægger tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse).

TREDJEPART SPORINGSTEKNOLOGIER

Når du besøger eller får adgang til vores ydelser (fx når du besøger vores websites), så bruger vi (og tillader vi tredjeparter at bruge) web-beacons, cookies, pixels, scripts, tags og andre teknologier (”Sporingsteknologier”).

Disse sporingsteknologier gør det muligt for os automatisk at indsamle oplysninger om dig, om din adfærd online, samt hvilken enhed du bruger (fx computer eller mobil enhed) til forskellige formål, fx for at forbedre navigering for dig på vores ydelser, for at forbedre vores ydelsers ydeevne og tilpasse din oplevelse med vores ydelser. Vi bruger også disse oplysninger til at indsamle statistikker om brugen af vores ydelser, udføre analyser, levere indhold der er skræddersyet til dine interesser og til at levere ydelser til vores brugere, annoncører, udgivere, kunder og partnere.

Vi tillader også at tredjeparter indsamler oplysninger om dig med sporingsteknologier. For at få mere at vide kan du besøge vores cookie-politik.

TREDJEPARTS YDELSER

Mens du bruger ydelserne, kan du løbe ind i links til tredjepart websites, ydelser eller applikationer. Husk på at denne privatlivspolitik ikke gælder for tredjepart websites, ydelser eller applikationer, selvom de kan tilgås, downloades eller på anden måde distribueres gennem ydelserne.

Du skal vide at den slags tredjepart websites, ydelser eller applikationer er uafhængige af denne virksomhed. Vi tager ikke noget ansvar eller erstatningsansvar af nogen art mht. privatlivsanliggender eller noget andet juridisk emne hvad angår sådanne tredjepart websites og/eller ydelser. Vi opfordrer dig til nøje at gennemlæse privatlivspolitikken og brugsbestemmelserne for sådanne tredjepart websites og/eller ydelser, da det er deres betingelser og ikke vores der gælder for enhver af dine interaktioner med sådanne tredjeparter.

Du bør altid nøje gennemgå deres privatlivspraksis inden du giver dine personlige oplysninger til sådanne tredjeparter.

Du antager velvidende og frivilligt alle risici forbundet med brugen af tredjepart websites, ydelser eller applikationer. Du er hermed indforstået med at vi ikke har noget ansvar af nogen art for sådanne tredjeparters websites og din brug af dem.

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du er tilmeldt med en konto gennem vores ydelser, vil virksomheden opbevare dine personlige oplysninger i hele den periode hvor din konto er aktiv. Desuden opbevarer virksomheden dine personoplysninger i yderligere perioder for at gøre det muligt for virksomheden at opfylde sine juridiske forpligtelser per gældende love eller forordninger, såsom gældende forordninger om gambling, kend din kunde og forordninger imod hvidvaskning af penge.

Desuden kan virksomheden opbevare dine personlige oplysninger i længere perioder, forudsat at denne opbevaring er nødvendig for virksomhedens lovlige interesser, såsom beskyttelse mod bedrageri og regnskabs- og journalføring.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du er bosiddende i EU eller en anden jurisdiktion der giver dig nedenstående rettigheder, så kan du kontakte os når som helst per e-mail (på: [email protected]), og anmode om:

 1. At få adgang til eller at slette alle personlige oplysninger vedrørende dig
 2. At ændre eller ajourføre personlige oplysninger vedrørende dig (fx hvis du mener at dine personlige oplysninger er forkerte, så kan du bede om at få dem rettet eller slettet). Bemærk at du også kan anmode om at vi skal rette fejl angående dine personlige oplysninger (undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt at beholde oplysningerne i deres oprindelige form ifølge gældende love og forordninger)
 3. At vi begrænser eller ophører med yderligere brug af dine personlige oplysninger
 4. At vi vil fremskaffe de personlige oplysninger du frivilligt har givet os i et maskinlæsbart format

Bemærk at disse rettigheder ikke er absolutte, og at anmodninger er underlagt gældende juridiske krav, inklusive gambling-forordninger og andre juridiske og etiske krav om rapportering og opbevaring af dokumentation. Vi må også rette, erstatte eller fjerne ufuldstændige eller forkerte oplysninger når som helst og efter egen beslutning i henhold til vores interne politik.

HVORDAN VI SIKRER DINE OPLYSNINGER

Vi er meget omhyggelige med at indføre og vedligeholde sikkerheden af ydelserne og dine oplysninger. Vi har indført passende fysiske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang, for at opretholde datasikkerhed og for at bruge de oplysninger vi indsamler online korrekt. Disse sikkerhedsforanstaltninger varierer baseret på følsomheden af de oplysninger vi har indsamlet og gemt.

Vi anvender metoder og kontrolmekanismer der er op til industriens standard for at sikre sikkerheden af brugernes oplysninger, fx:

 • Sikker netværkstopologi der inkluderer forhindring af indtrængning samt firewall-systemer
 • Krypteret kommunikation
 • Bekræftelse og adgangskontrol
 • Eksterne og interne revisionsprøver osv.

Selvom vi tager rimelige foranstaltninger til at beskytte oplysningerne, kan vi ikke være ansvarlige for handlinger fra de personer der skaffer sig uautoriseret adgang eller som misbruger ydelserne, og vi giver ingen garanti, hverken udtrykkelig, underforstået eller på nogen anden måde, at vi kan forhindre en sådan adgang.

ÆNDRINGER TIL PRIVATLISPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik når som helst, derfor bør du hyppigt kigge på denne side. Vi varsler ved væsentlige ændringer til denne privatlivspolitik på ydelserne, og/eller vi sender dig en e-mail til den e-mailadresse du selv har givet os angående sådanne ændringer. Den slags væsentlige ændringer træder i kraft syv (7) dage efter et sådant varsel er udsendt på en af ovenstående metoder. Ellers gælder alle ændringer til denne privatlivspolitik per den skrevne dato for ”sidste revision”, og din fortsatte brug af ydelserne efter datoen for sidste revision betyder at du har accepteret og nu er bundet i aftale om disse ændringer.

HVOR VI KAN KONTAKTES

Hvis du har generelle spørgsmål om ydelserne eller de oplysninger vi indsamler om dig, og om hvordan vi bruger dem, kan du kontakte os via e-mail på [email protected] eller ved at sende et brev til vores EU-repræsentant.

Domains Holdings Group Limited

Attn: Data Protection Officer

108 Premier Building, Seychelles

Vi gør alt hvad vi kan for at svare inden for en rimelig tidsramme. Du skal være velkommen til at kontakte os når som helst. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed.